Thuỳ Sương

Thời đại bây giờ, Đẹp chắc hẵn sẽ được công nhận. Nhưng Đẹp mà không Giỏi thì cũng “Vứt”. Vậy cho nên, hãy làm những điều mà mình muốn và luôn học hỏi những thứ mà mình thích khi còn có thể. CHAZO @SươngBắp